Hva er et selskap av Sociedad Anónima

Hvis vi tenker på å danne en ny virksomhet, vil vi helt sikkert informere oss om hvilke typer selskaper som er mest hensiktsmessige for oss. Vi kan velge blant flere, avhengig av kapital, partnere og noen flere poeng. Hvis du tenker på å skape et selskap, vil vi vise deg hva et selskap er, et felles lovbedrift, en av de vanligste juridiske skjemaene i dag.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Sociedad Anónima, kjent av initialene SA, er en juridisk form for kapitalistisk type som brukes i store selskaper. Den mest karakteristiske for denne typen selskap er at kapitalen er delt inn i aksjer, hver av disse divisjonene som tilhører en kapitalpartner.

2

Antall partnere for å skape et aksjeselskap kan være en eller flere, og kan være gyldig både fysiske personer og juridiske personer. I tilfelle at du bare har en partner, vil selskapet være eneselskap .

3

En annen viktig egenskap hos selskapene er at ansvaret for hver partner vil være begrenset til den tilveiebragte kapitalen og avsatt for selskapet. Dette gir tilstrekkelig økonomisk sikkerhet til partnerne som ønsker å komme inn i selskapet.

4

Som for den minste sosiale kapitalen, i tilfelle av SA er det ganske høyt. Det vil aldri være mindre enn 60.101, 21 euro. Det samme vil bli delt inn i nominative eller bæreraksjer. I tillegg må hovedstaden være fullt utbetalt, minst 25% da vi etablerte selskapet. Beløpene som blir bidratt senere, vil bli kalt passiv utbytte.

5

Til slutt er det interessant å vite at allmennaksjeselskaper krever to eller tre obligatoriske organer. Det er nødvendig å ha et generalforsamling, som blant annet velger selskapets ledere. Det vil selvsagt også være nødvendig å ha ledere i selskapet, som presenterer seg som ledere og representasjonsorgan. Det er et tredje organ, som ikke er obligatorisk i alle land, kalt representantskapet . Denne siste kroppen vil være ansvarlig for å overvåke handlinger fra administratorer.

6

Når det gjelder allmennaksjeselskapets fordeler, er det nødvendig å fremheve begrensningen av partnernes økonomiske ansvar, samt friheten til avtale mellom dem. I tillegg er det ingen minimums- eller maksimumsandel av kapital per medlem, og aksjene kan overføres fritt. Til slutt kan disse selskapene siteres på børsen, og mangelen på utøvelse av aktiviteten er ikke en årsak til oppløsningen.

7

Når det gjelder de viktigste ulempene eller ulempene, er det nødvendig å understreke langsomheten og utgiftene til konstitusjonen. Sosial kapital er, som vi har observert, ganske høy. I tillegg må vi legge til kompleksiteten i bedriftsskatten og behovet for å ha revisor eller ekspert til å gjennomføre kapitalforhøyelser.