Hvordan er det skrevet for eller så bra

På vårt språk er det ord som er veldig enkle å forvirre, fordi de utgjør det samme, men i virkeligheten skrives de annerledes og har forskjellige betydninger. Et godt eksempel på dette er ordene også og så bra at de kan generere mye forvirring i skrivingen. Vet du hvordan du bruker disse ordene? I .Com, forklarer vi hvordan du skriver det også eller så godt .

også

Det er også et adverb slik at det tjener til å indikere likhet, forhold mellom to ting eller likestilling. eksempler:

"Min far vil bli sen og det vil jeg også"

"Helena vil også savne jobb i dag, fordi hun har et møte utenfor"

"Jeg liker din sans for humor og også latteret ditt"

Så bra

På den annen side tjener det så godt å referere til noe som har blitt utarbeidet eller utført på en enestående og tilstrekkelig måte. eksempler:

"María har gjort leksene hennes så bra at denne helgen vil jeg belønne henne"

"Hvis du ville, kunne du oppføre deggodt som din bror"

Ulike vilkår

Når vi kjenner betydningen av også og så bra, er det veldig enkelt å oppdage forskjellene deres og bestemme i hvilke tilfeller vi skal bruke en og hvilke. Du vet allerede at hvis du vil snakke om likestilling eller likhet, bør du også bruke den, mens du henviser til noe som er gjort riktig, er det riktige bra.