Slik kobler du en BlackBerry til et Wi-Fi-nettverk

W-Fi tilbyr trådløs Internett-tilkobling, og er tilgjengelig på BlackBerry-enheter. Med Wi-Fi kan du surfe på nettet uten å bruke tjenesteleverandørens nettverk, med de medfølgende besparelsene i datakostnadene. For å koble til Wi-Fi-nettverk, må du ha et tilgjengelig nettverk og skrive WEP-nøkkelen for trådløs likviditet.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Bla til ikonet "Administrer tilkoblinger", og trykk på rullehjulet for å åpne det.

2

Sjekk alternativet " Wi-Fi ", og trykk på rullehjulet. For å aktivere Wi-Fi på BlackBerry.

3

Velg "Konfigurer Wi-Fi", og trykk på rullehjulet for å velge Wi-Fi-nettverket du vil koble til.

4

Velg ett av Wi-Fi-nettverkene som vises, og skriv deretter inn typen av nettverkssikkerhet, WEP-nøkkelen og sikkerhetspassordet til nettverket når du blir bedt om det.

5

Endelig trykker du på styrekulen. Velg "Next", og trykk på rullehjulet. Nå har du koblet BlackBerry med Wi-Fi.

6

Trykk på exit-tasten, og du vil ha aktiv Wi-Fi på Blackberry og den aktiverte tilkoblingen til Wi-Fi-nettverket.