Hvilke faktorer påvirker forbrukeradferd

Det er lett fradragsberettiget at vi ikke alle forbruker på samme måte, på grunn av et stort antall variabler, enten fordi vi ikke har samme smak, samme inntekt eller samme alder. I alle fall, til tross for hvor forskjellige mennesker er fra hverandre, er det produkter for nesten alle smaker og behov. For at disse produktene skal eksistere, er det nødvendig for bedrifter å studere nøye hvilke faktorer som påvirker forbrukeradferd, som vi vil forklare i denne artikkelen.

Interne faktorer

Disse tilsvarer individets individuelle og indre egenskaper og hans personlige erfaring og situasjon, uten påvirkning fra omverdenen. De er gruppert i følgende fire:

  • Motivasjon: Forbrukeren må ha en predisposisjon og derfor en motivasjon for å skaffe det produktet som kan tilfredsstille deres behov, og siden vi har forskjellige behov, vil vi også ha ulike motivasjoner.
  • Perception: Alle mennesker mottar kontinuerlig stimuli fra utsiden, men den samme stimulansen oppfattes annerledes av hver person. Derfor vil måten vi oppfatter våre sanser som omgir oss, bestemme våre preferanser.
  • Erfaring: Avhengig av erfaringene vi tidligere har hatt med et merke eller et bestemt produkt, bestemmer vi om det er praktisk å gjenta, skape en vane eller prøve noe nytt etter en dårlig opplevelse.
  • Demografiske og sosioøkonomiske egenskaper: Selvfølgelig kan vi ikke få tilgang til de samme produktene hvis inntekten er lav eller hvis den er svært høy, akkurat som vi ikke vil kreve de samme produktene hvis vi er 15 år gamle enn 85. På den annen side vil vår avgjørelse alltid bestemme andre faktorer som våre vanlige interesser eller aktiviteter.

Eksterne faktorer

De er de påvirkningen vi mottar, noen ganger på en veldig intens måte, fra verden som omgir oss, og som påvirker vår oppførsel som forbrukere. De er følgende:

  • Kulturmiljø: dannet av sedvanerett og normer som er opprettet i det samfunn vi lever i, og som genererer atferdsmodeller som er felles for gruppen mennesker som bor i det kulturelle miljøet. Behovet i kulturen til en sub-Sahara stamme vil ikke være det samme som i kulturen til en stor asiatisk by.
  • Sosialgrupper: På en mer konkret måte enn den forrige, har den sosiale gruppen eller de sosiale gruppene vi tilhører også en viktig innflytelse på våre beslutninger, ettersom i dem finner vi tillitsspørsmål knyttet til oss, hvis oppfatning sannsynligvis vil bli tatt meget i betraktning. konto.
  • Familie: Dette er utvilsomt den gruppen som har størst innflytelse på vår personlighet og vår måte å handle på, siden måten vi har blitt lært å leve, sannsynligvis vil være veldig lik den måten vi vil handle senere når vi avviker fra familiekernen.
  • Personlige påvirkninger: refererer til de spesifikke menneskene i hvem vi har lagt stor tillit til, og hvis mening vil herske i oss over alle andre vi får, siden vi tar for gitt at det de forteller oss, gjør de på en oppriktig og nøyaktig måte. Det kan også være gyldig for de ledere og eksperter på et felt som danner verdier om det.
  • Situasjon på kjøpstidspunktet: her kan det være mange eksterne variabler som påvirker vår beslutning ved kjøpstidspunktet, fra produktets emballasjestatus, emballasjens tilgjengelige størrelse eller eksistensen av spesialtilbud.