Hvordan skrive montering eller montasje

Ved mange anledninger står vi overfor spørsmålet om hva som er den riktige måten å skrive bestemte ord på spansk, spesielt de som inkluderer brev som uttalt akkurat som andre. Et godt eksempel er / -b / og / -v /, så vel som / -g / og / -j / som vanligvis genererer forvirring. Derfor vil vi gi deg en hånd og i denne artikkelen forklarer vi det spesielle tilfellet om det er skrevet montasje eller montasje.

montering

Hvis du tviler på om du skriver med / -g / eller / -j /, bør du vite at det er en ortografisk regel som sier at du alltid skal skrive med / -j / ordene som slutter i -aje og -eje, bortsett fra : enálage, hipálage, beskytter og ambages (brukt i det entydige uttrykket).

Derfor, som det ikke er inkludert i unntakene, vil riktig form være å skrive "montasje" med / -j /, som det også skjer når det gjelder garasje.

eksempler:

  • Samlingen varer ca. tre timer.
  • Min far er dedikert til montering av metalliske strukturer.
  • Jeg er sikker på at alt var en montasje .

* montasje

På denne måten vil det være helt feil å skrive "* montage", siden det ikke er noe uttrykk i ordlisten til RAE med dette skjemaet. Så må du huske stavekontrollen om bruken av / -j / med ord som slutter i -aje for å unngå å stave feil.