Hvor ofte eller ofte er skrevet

Det er viktig å lære å skrive uten feilstavinger, men i mange tilfeller står vi overfor spørsmålet om hvordan man skriver et ord. På denne måten må vi konsultere hva som er den riktige måten og løse mysteriet vårt. Det er vanlig at det skjer med sett med ord som vi ikke har for tydelig hvis de er skrevet sammen eller separat . I denne artikkelen viser vi deg ett av disse eksemplene, og vi forklarer om du skriver ofte eller ofte.

* ofte

Først vil vi understreke at "* ofte" er et feil uttrykk, det vil si at det ikke er noen term med det skjemaet. Så vi bør aldri skrive dette uttrykket som et enkelt ord.

ofte

Imidlertid er adverbial setningen "ofte" inkludert i ordlisten til RAE og betyr: "ofte, ofte og med videreføring".

Denne gruppen av ord med en enkelt mening er dannet av preposisjonen "a" og adjektivet "petite", så vi vil skrive "ofte" separat .

eksempler:

  • Maria kommer ofte til middag med oss.
  • Vi kjøper ofte i dette supermarkedet.