Hvordan skriver du det ut eller gjør jeg det bare

Vårt språk er fullt av sammensatte ord, de som er dannet av to ord, som det er tilfelle av overtrøye, men det finnes andre som til tross for ikke å være så, tviler på oss og spør om de er skrevet sammen eller separat. Har du noen gang lurt på hvordan du skriver det ut eller gjør det ? I .Com klargjør vi denne tvil i detalj, slik at du kan få riktig stavemåte og en uklanderlig skriving.

ut

Vi bruker ofte uttrykket "gjennomføre" som en måte å si at vi forplikter et prosjekt eller en oppgave med målet om å fullføre det, eller å få en konklusjon om det. Når du vil referere til dette uttrykket, bør du skrive det ut separat. eksempel:

"Arbeiderne utfører vedlikeholdsoppgaver"

"Jeg kan ikke utføre mine plikter uten å bli distrahert"

Jeg er ferdig

For sin del refererer ordet bare til verbet for å avslutte, avslutte noe eller fullføre en oppgave. Dette ordet skal aldri skrives sammen når vi ønsker å bruke uttrykket til å utføre, fordi vi i så fall vil begå en stavemåte.

Noen eksempler der vi kan bruke ordet, er bare :

" Jeg har nettopp kommet, men det er ingen hjemme"

" Jeg er ferdig med en aktivitet og umiddelbart må jeg starte en annen"

" Jeg bestemte meg bare for at jeg skal delta på arrangementet alene"