Hvordan huske de 12 apostlene

De mest kjente apostlene er : Peter, James, John, Thomas og Judas. Alle har historier knyttet til deres tid som Jesu disipler, så navnene deres er relativt enkle å huske - men hva med de andre syv apostlene? Heldigvis finnes det en rekke minnehjelpemidler for å hjelpe deg med å huske om Matteus var en disippel eller bare en forfatter av evangeliet og navnene på de "andre" apostlene.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Sett navnene på disiplene i et rim. En mulighet er som følger: Peter, Andrew, James og John, Philip og Bartholomew, fortsetter Thomas, og Matteus, Jakobs minste og Judas og eldre Simon, Kanaanitten og Judas, forræderen.

2

Lær en sang med apostlenees navn, hvis en sang uten melodi ikke er nok. En sang legger navnene til disiplene med melodien om "Kristus elsker meg" Jesus kalte dem en etter en, Pedro, Andrés, Santiago og Juan. Deretter kom Felipe, Tomás, Mateo og Bartolomé. Ja, Jesus kalte dem, Han kalte dem en etter en. Jakob den yngre, den som ringte minst, Simon, også Thaddeus, tolvte apostel Judas var, Jesus ble forrådt av ham.

3

Husk en enkel setning eller en liste med bokstaver hvis du har problemer med rim og sanger. En mulig fordømmelse for å lære er "Mateo, Andrés, Tadeo, Tomás, Santiago de Minor, Santiago Zebedeo, Judas, Judas Iscariote, Bartolomé, Pedro, Felipe og Simón."