Hvordan konvertere kilowatt til megawatt

Watt er standardenhet for måling av elektrisk energi. Et kilowatt tilsvarer tusen watt, mens en megawatt tilsvarer en million watt eller tusen kilowatt. Konvertering mellom kilowatt og megawatt kan være nødvendig for forenkling, når antall kilowatt blir for stort.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Angi antall kilowatt du vil konvertere til megawatt .

2

Del antall kilowatt per 1000 for å bestemme tilsvarende antall megawatt. Eksempel: 1250 (kW) / 1000 = 1.250 (MW)

3

Gjennomgå arbeidet ditt ved å flytte desimaltegnet til svaret tre posisjoner til høyre. Hvis du kommer til ditt opprinnelige kilowattnummer, har du gjort jobben din riktig.