Slik flytter du tabellene til en annen database i MS SQL

SQL er et felles databasespråk som kommer i mange smaker. Microsoft MS SQL fungerer sammen med Microsoft-serveren og kan brukes som back-end-database for flere programmeringsspråk. Når det gjelder å overføre en samling av tabeller fra en database til en annen i MS SQL, må du bruke Microsoft SQL Server Management Studio, som er inkludert i MS SQL siden 2005.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Start Microsoft SQL Server Management Studio. Klikk for å utvide trærne i "Database".

2

Klikk på databasen som du vil overføre tabeller til, og klikk deretter på "Oppgaver" i kontekstmenyen. Klikk på "Import" artikkelen.

3

Klikk for å velge "SQL Server Native Client" fra rullegardinlisten "Kilde". Klikk for å velge det lokale servernavnet fra rullegardinlisten "Servernavn".

4

Klikk på rullegardinlisten "Database" og velg databasen du vil kopiere. Klikk på "Neste" for å fortsette.

5

Klikk på boksen ved siden av "Kopier data fra en eller flere tabeller eller visninger". Deretter klikker du på "Neste" -knappen.

6

Klikk på boksene ved siden av tabellene du vil importere, og til slutt, klikk på "Neste" -knappen for å starte overføringen.