Hvordan lage en HDMI-installasjon

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. En HDMI-kabel overfører digital informasjon fra en lyd / videokilde til TVen din for et HD-bilde og overlegen lyd, og eliminerer behovet for to kabler. Hvis videoenhetene og fjernsynet har HDMI-tilkoblinger, bør du bruke dem for å oppnå best mulig bilde- og lydkvalitet på utstyret ditt.

Du trenger:
  • TV med mulighet til å koble HDMI
  • HDMI-kabel
Fremgangsmåte for å følge:

1

Finn HDMI-utgangen på enheten som kobles til HDTV-en. "HDMI Output" eller "HDMI OUT" vil bli merket.

2

Koble den ene enden av HDMI-kabelen til utgangen. Merk at HDMI-kabelen har en flat kontakt med toppen lenger enn bunnen. Sjekk utgangen for å se om lengre side er øverst eller nederst. Vri stikkontakten på kabelen slik at den lange siden passer til kontakten og skyv støpselet inn i stikkontakten. Ikke tvinge det.

3

Finn HDMI-inngangen på HDTV-en. Det vil bli merket som "HDMI-inngang" eller "HDMI". Kontroller om den lange enden av tilkoblingen er øverst eller bunn, og drei kabelkontakten tilsvarende. Skyv støpselet inn i innløpet. Ikke tvinge det.

tips
  • Hvis du ikke ser bildet direkte når du kobler HDMI til TVen, må du kanskje velge HDMI-alternativet med fjernkontrollen.