Hva er retten til første avslag og tilbaketrekning i leieavtaler

Leietaker har rett til fortrinnsoppkjøp av eiendommen han okkuperer, uansett om det er i leieavtaler av bolig eller annen bruk enn bolig under visse forhold. Det er det som kalles forkjøpsrett og tilbaketrekning. Nedenfor forklarer vi kort hva er retten til første nektelse og tilbaketrekking i leieavtaler, slik at du kan utøve dine rettigheter.

Law of Tanteo

Leietaker kan utøve en rett til første nektelse eller, som det samme, foreta kjøpsbud på den leide eiendommen innen 30 kalender dager fra det neste hvor eieren på en pålitelig måte blir varslet avgjørelsen om å selge den leide gården, prisen og de øvrige vesentlige betingelser for salget.

Rettsrett

Det innebærer at når leietaker ikke har blitt varslet på en pålitelig måte av beslutningen om å selge den leide gården, med opplysninger om pris og andre vesentlige betingelser for overføringen eller noen av kravene eller utelatelser i den er utelatt. Når den effektive prisen på salget eller de øvrige vesentlige forholdene er lavere, vil leietaker ha 30 kalenderdager for å gjøre et tilbud om kjøp, regnet fra det følgende til varselet som den nye eieren må gjøre på en pålitelig måte til leietaker av vesentlige forhold hvor salget ble gjort, ved å levere en kopi av gjerning eller dokument der den ble formalisert.

Leietakergaranti

For å sikre disse rettighetene er det en forpliktelse til å registrere i eiendomsregisteret titlene på salg av leide boliger som begrunner at meldinger har funnet sted til leietaker.

unntakene

Det vil ikke være plass for fortegningsrett når den leide boligen selges i fellesskap med de andre boliger eller lokaler eid av utleier som inngår i samme eiendom, eller når de selges i fellesskap av forskjellige eiere til samme kjøper. av gulvene og eiendommene på eiendommen.

fraskrivelse

Oppsigelsen av rett til første nektelse og tilbaketrekking av leietaker kan avtales i avtaler med avtalt varighet på mer enn 5 år.

tips
  • Hvis du vil fortelle oss dine erfaringer eller råd om dette spørsmålet, ikke nøl med å kommentere. Vi vil gjerne lese det.