Hvor lenge må jeg holde regninger og utgifter notater - Ny lov

I henhold til innholdet i generell skattelov, ny 2013-lov for å lage fakturaer, er det plikt til å holde fakturaene mottatt, kopier eller matriser av utstedte fakturaer, regnskapsbevis, kvitteringer og dokumenter knyttet til import, av arbeidsgivere eller fagfolk, i den lovlig etablerte perioden.

Fremgangsmåte for å følge:

1

De forskjellige dokumentene, enten på papir eller i elektronisk form, må oppbevares med originalt innhold på en ordnet måte og innenfor frister og vilkår som fremgår av Faktureringsforskriftene, som kan oppfylles av en tredjepart som vil handle under alle omstendigheter på vegne av og på vegne av arbeidsgiver, profesjonell eller skattyter.

2

Fakturaer og andre dokumenter må holdes på noen måte som garanterer bevaring, opprinnelseseksentitet, integritet av innholdet og lesbarhet, samt tilgang til dem av Skatteetaten uten forsinkelse, med mindre det er behørig begrunnet.

3

Denne forpliktelsen kan oppfylles ved bruk av elektroniske midler for å sikre lesbarheten i det opprinnelige formatet der det ble mottatt eller sendt, samt tilhørende data- og signaturverifikasjonsmekanismer eller andre autoriserte elementer som garanterer ektheten av dets opprinnelse og integriteten til innholdet.

4

Dokumenter som holdes på elektronisk måte må forvaltes og vedlikeholdes ved å sikre online tilgang til dataene, samt fjernadministrasjon og bruk av skatteadministrasjonen uten unødig forsinkelse.

5

Når bevaring av fakturaer utføres utenfor Spania, er en slik forpliktelse bare forstått som oppfylt dersom den gjøres ved bruk av elektroniske midler som garanterer tilgang til Internett, fjernbelastning og bruk av skattemyndighetene i dokumentasjonen. eller informasjon således bevart.