Hva er arbeidsfordelene til en arbeidstaker

Tvil vil alltid være der: Hvis jeg jobbet i et annet selskap, ville det ha flere fordeler enn det jeg jobber for? Sannheten er at i alle bedrifter bør inkluderes i arbeidskraften fordelene av arbeidstakere, som inkluderer Arbeidsretten. lærer deg hvilke arbeidsfordeler hver arbeidsarbeider har rett til.

Arbeidsdag

Arbeidsdagen kan være dag, natt eller blandet . Arbeidsdagen er etablert i det øyeblikket arbeidsavtalen er signert og kan ikke endres før en annen kontrakt er utarbeidet.

Descansos

For hver seks dagers arbeid kan ansatten nyte en fridag, og åpenbart den dagen vil bli betalt som om du var på jobb.

ferien

Hver arbeidstaker har rett til en velfortjent hvile, og selvfølgelig vil han i løpet av denne perioden fortsette å motta lønn . Ansatte som har fullført et arbeidsår, har rett til en måned med ferie og de som ikke har nådd året, vil perioden være proporsjonal med tiden de har jobbet for selskapet.

Betal ekstra

Medarbeiderne krever to ekstra årlige utbetalinger, som vil være om sommeren og om julen. De ekstra utbetalingene er minst 25% av lønnen som arbeideren mottar.

Andre fordeler

For å få arbeidere lykkelige og med godt selvtillit, er det i enkelte selskaper gitt andre fordeler til arbeidstakere, for eksempel kuponger for bensin eller mat, forsikring for medisinske utgifter, ekstra hviledager, stipend, bonuser for produktivitet og medisinske undersøkelser, blant annet.