Hva er forskjellen mellom pensjonsplan og pensjon

Tenk på fremtiden, vi har alle planlagt, eller i det minste ønsket vi, at vår pensjon for pensjonering er tilstrekkelig og verdig etter å ha tilbrakt en levetid. Vi kan legge til dette ekstra hvis vi ansetter pensjon eller pensjonsplan, to forskjellige planer som har en tendens til å forvirre dem, men ikke er like eller har samme fordeler. I den følgende artikkelen klargjør vi tvilene i denne sammenhengen og forklarer i detalj hva som er forskjellen mellom en pensjonsordning og pensjon, slik at du kan få fordel når det kommer tid til å slutte å jobbe og starte et nytt liv.

Fremgangsmåte for å følge:

1

For det første er det viktig å være klar over at både pensjonsplanen og pensjonsordningen er komplement til alderspensjonen, og beløpet som genereres vil avhenge i begge tilfeller på de pengene som er bidragt år etter år.

2

En pensjonsordning er en forsikring signert med et forsikringsselskap og en pensjonsordning er et finansielt produkt som er signert med en bank eller et byrå.

Pensjonsplanen er en kontrakt som er signert for å tjene penger i et fond hvor det er flere personer, det er en kollektiv kontrakt, forvaltet av en bank eller en leder for å gjenopprette dem når vi går på pensjon. Banken kan investere pengene i andre finansielle produkter.

For sin del er pensjonsplanen en forsikring som vil dekke deg dersom de nødvendige forholdene som er avtalt i signaturen med forsikringsselskapet, er oppfylt.

3

Pensjonsplanen har mer lønnsomhet enn en pensjonsplan, fordi kapitalen som bidrar til den første, er investert i andre finansielle produkter fra banken. Vi kan investere det på ulike måter, avhengig av hvilken type plan vi velger:

  • Fastpensjonsplan: Pengepengene er investert i bedriftsobligasjoner eller offentlig gjeld.
  • Egenkapital pensjonsordning: Pengepengene er investert i aksjer, med større risiko, men også med større lønnsomhet.
  • Blandet inntektspensjon: hvor en del av hovedstaden er dedikert til renter og den andre delen til variabel inntekt.

Dermed har pensjonsplanen mindre lønnsomhet enn en pensjonsordning fordi pengene vi bidrar ikke er investert i en annen forsikring eller et produkt.

4

Du vil ikke alltid kunne gjenopprette pengene, det avhenger av hva du ansetter. Hvis du ansetter en pensjonsordning, vil du ikke kunne gjenopprette pengene dine før du går på pensjon, har alvorlig sykdom eller til du er en langsiktig arbeidsløs.

Det samme vil skje med deg med pensjonsplan, og ansette en av dem som heter "Plan for forventet forsikret (PPA)", der en betydelig sum penger er bidratt i begynnelsen, og at sammen med garantert renten vil være det du gjenoppretter i Når du går på pensjon eller en annen av de to andre alternativene skjer med deg. Det er det eneste tilfellet i en pensjonsplan hvor du ikke vil få pengene tilbake når du vil, men det finnes to andre typer planer hvor du kan gjenopprette det:

  • "Individuell Plan for Systematisk Lagring": Du må bidra med en mengde kapital i begynnelsen, men du vil kunne gjenopprette det fra det første øyeblikk.
  • "Pensjonsforsikring": Du betaler en periodisk premie som etablert, og du kan garantere en viss sum penger på en bestemt dato, selv om du også kan gjenopprette det når du vil.

5

Skattefordelene er forskjellige. Avhengig av hvilke kontrakter, kan du dra nytte av eller ikke fra skattefordelene. Hvis du bidrar med kapital til pensjonsplanen, har du skattefordeler i statskassen, du kan trekke den fra dem. Men med en pensjonsordning nei, og er det i dette tilfellet ingen type skattefordeler, unntatt bare en av modalitetene i denne pensjonsplanen, som er "Planforsikret", som er veldig lik til pensjonsplanen og har samme skattefordeler.