Slik bruker du ressurser i en presentasjon

I tillegg til å forberede skrivingen av presentasjonen din, finnes det verktøy som du kan bruke til å hjelpe presentasjonen til å oppfylle sin hensikt. Misbruket deres kan være negativt, men en presentasjon uten noe kan være veldig dårlig. Således må det være av kvalitet, og bare i forhold til det, ellers ville du oppnå at publikum mister oppmerksomheten til hva du sier og legger mer oppmerksomhet på ressursene dine. Prøv at det du bruker, forbedrer god kommunikasjon med publikum.

Du trenger:
  • Ressursene er mest hensiktsmessige for typen presentasjon.
Fremgangsmåte for å følge:

1

Den første vurderingen du bør ha er at teksten til ressursene dine må ha innhold av hva du skal si offentlig. Det kan enten være et enkelt sammendrag eller legge til noe slags verdi for det du sier på et bestemt tidspunkt.

2

Husk at enhver type ressurs i en presentasjon må respektere talenes rytme og ikke forstyrre den. Funksjonen er å gi deg flyt og friskhet.

3

Det må være hensiktsmessig med mengden og typen publikum og stedet der presentasjonen din er laget. Det er ikke den samme presentasjonen for en gruppe high school-barn som for et ledelsesteam, et kraftpunkt som en presentasjonsressurs, vil bli mye mer formell i det andre tilfellet.

4

Du må ta hensyn til at den må se bra ut og må leses på alle steder der publikum er til stede. Ellers vil det være ineffektivt og distrahere de som ikke klarer å se det i sin helhet.

5

Bruk ressurser til presentasjonen din med enkelt og effektivt innhold. Det viktigste er tale og ressursen er en støtte. Ikke gjør det til sentrum av presentasjonen din.

6

Et bilde er verdt tusen ord. Bruk riktig grafikk som tegninger, sammenlignende tabeller for å illustrere hva du sier.

7

Hvis du skal lage en presentasjon for få personer, kan det hende at du har noen trykte kopier av støttematerialet. Det er viktig at hvis du prøver et veldig kontroversielt punkt, kan bevisene du har, følge deg med et sett med kopier.

tips
  • Husk at hovedstrukturen i presentasjonen er hva du skal si, ikke ditt støttemateriale.
  • Når som helst hvis du har et teknisk problem, kan du fortsette med presentasjonen.
  • Jo enklere, klare og presis ditt støttemateriale, jo mer effektive vil du være i presentasjonen din.