Hvordan Human Development Index beregnes

Gjennom historien har det blitt opprettet ulike universelle indikatorer som har til formål å gjøre det mulig for oss å kjenne og sammenligne hvordan utviklet det er økonomisk, kulturelt, teknologisk eller rett og slett globalt, et samfunn. En av de mest kjente, brukt over hele verden på grunn av dens betydning, er Human Development Index (HDI), som vi vil forklare hvordan det beregnes i denne artikkelen av.

Foto kilde: capital.com.pa

Fremgangsmåte for å følge:

1

Human Development Index er en sosioøkonomisk indikator som, som navnet antyder, forsøker å gjøre kjent med nivået på menneskelig utvikling som et land har, det vil si hvordan utviklet er samfunnet som helhet.

For dette tar det hensyn til tre variabler:

  • helsen
  • utdanningen
  • rikdom

Hver av disse variablene har samme vekt i beregningen av indeksen, dvs. 1/3 hver.

2

Den første komponenten som tas i betraktning for å beregne indeksen er helse. Landets forventede levetid tas med i betraktning ved å bruke den i følgende formel:

(EV-landets EV-minimum) / (EV-maksimum - EV-minimum)

For maksimal og minimum levetid forstår vi dagens maksimale og laveste, for hvilket referanse 85 og 25 er tatt henholdsvis.

3

Den andre komponenten er utdanning, med tanke på graden av leseferdighet og innmelding i grunnskolen . I dette tilfellet av totalt utdanningskomponenten representeres 2/3 av leseferdighetsnivået og 1/3 av innskrivningsnivået. Samme formel brukes i begge tilfeller:

(GA av landet - GA minimum) / (GA maksimum - GA minimum)

I dette tilfellet er lese- og registreringsnivåene som håndteres, 100 maksimum og 0 minimum.

4

Den tredje komponenten er den økonomiske variabelen , som er gjort under hensyn til BNP per innbygger i landet. For å beregne det fortsetter vi å bruke samme formel, med forskjellen som logaritmer av hver variabel som i dette tilfellet ville være:

(land logPIB - minimum logPIB) / (maks logPIB - minimum logPIB)

For denne variabelen vil vi ta hensyn til 40.000 maksimum og 100 som minimum, alltid målt i dollar.

5

Når vi har gjort de tre indeksene hver for seg, kan vi finne den globale HDI som gir hver av de foregående resultatene 1/3 av vekten, som er det de har, for å få det endelige resultatet.