Hvordan komme seg ut av VERAZ

VERAZ er et av selskapene dedikert til å samle kommersiell informasjon om mennesker og bedrifter for å kjenne status for deres økonomiske solvens . Veraz er den mest kjente, selv om det også finnes andre selskaper som lager samme type rapporter som blant annet Seven, Nosis, Fidelitas, Riesgonet og Reports on Line.

Denne typen selskaper er betrodd rapporter fra kreditt eller kommersielle enheter for å få en mer generell ide om fortiden til personen som for eksempel ba om et lån eller ønsker å kjøpe noe, men vil skylde en del, og konklusjonen i gaten er den samme: hvis du ser ut i VERAZ, gir de deg ikke noe. Av denne grunn vil det være interessant å vite hvordan du slutter å vises i VERAZ.

Fremgangsmåte for å følge:

1

Først må du sørge for at du er i Veraz, det vil si at du vises i deres oppføringer. Når vi er sikre på at vi er i databasen, bør vi vite noen ting:

  • Vi kan forlate VERAZ
  • Men hvis vi ikke betaler den opprinnelige gjelden, vil vi komme inn igjen

Og det er slik, det blir vanligvis en løkke, så i denne artikkelen skal vi se hvordan vi kommer ut av rapporten så lenge vi har tilgitt våre gjeld. I tilfelle din ID er blitt stjålet og med dokumentet har du gjort bedrageri og tatt kreditt og på grunn av det er du VERAZ Jeg anbefaler at du ansetter en advokat for å gi deg råd ved skrivelsen av forklaringen at du er i basen av data på grunn av en forbrytelse.

2

Hvis du vises i VERAZ, og du allerede har betalt (eller du er i ferd med å betale og vil vite hvordan), bør du gjøre dette:

  • Test ved å sende et dokumentbrev til VERAZ
  • Leie et advokatfirma spesialisert i kommersielle saker

Det første poenget er å spare advokatavgiftene, som i dette tilfellet, selv om de ikke er høye, blir mer komplekse enn de burde være, så vi vil prøve å sende en e-post og et brevdokument oss selv, og jeg forsikrer deg om at det er Sannsynligvis vil de ta deg ut av databasen.

3

La oss se en modell av brevdokument:

DATO FOR ANSØKEREN - TITEL I DEN PERSONLIGE DATA

XXX, med adresse i Nº, av byen XXX, telefonnummer med DNI Nº, hvorav en kopi er vedlagt, ved hjelp av dette brev uttrykker jeg mitt ønske om å utøve retten til undertrykkelse i samsvar med artikkel 16 i lov nr. 25.326, og artikkel 16 i lovdekret nr. 1558/01.

Jeg ber om :

1. Innen en periode på fem (5) virkedager etter mottak av denne forespørselen, skal slettingen av XXX være gratis. siden jeg finner ut i databanken din i et slikt tegn.

Av denne grunn ber jeg om at du informerer meg skriftlig på adressen ovenfor, sletting av dataene når det er gjort, ellers vil jeg være forpliktet til å innlede rettslige skritt.

2. Det er tilfelle at den ansvarlige for databanken anser at undertrykket ikke er aktuelt, ber jeg om at du kommuniserer i en motivert form, skriftlig og innen fem (5) dager.

Det er registrert at hvis tidsfristen går uten å svare på forespørselen, vil det bli forstått nektet, i hvilket tilfelle kravet kan innleveres hos Nasjonaldirektoratet for beskyttelse av personopplysninger, og veien til å utøve handlingen vil bli fremskyndet om beskyttelse av personopplysninger, i henhold til bestemmelsene i artikkel 16 nr. 3 i lov nr. 25.326.

I XXX er XXX.-

4

Adressen til å sende dokumentbrevet er:

ORGANISASJON VERAZ SA

Della Paolera 265-P.4 ° (1010) Federal Capital

Uansett, det er en god ide å unngå å bruke og prøve å sende en e-post til noen av disse selskapene, for dette forlater jeg e-postadressene:

VERAZ: : :

5

Navnene, merkene og logoer er © av Equifax / Veraz, og / eller deres respektive eiere. .com har ikke noe forhold til disse selskapene, og informasjonen som er lagt ut her, er publisert for offentlig bruk og informasjon om besøkende. For mer informasjon om "VERAZ-rapportene", vennligst kontakt selskapet.