Hvordan unngå straff for å fornærme kriminalitet

For overtredelse av skade er straffen for fengsel ikke forutsatt, men det er mulig å straffe det med straffe for fint. Det vil si at du betaler en monetær avgift på vegne av saksøkte til retten. Hvis fornærmelsene blir gjort med publisitet, det vil si via Internett eller media, er bøden pålagt seks til fjorten måneder. På den annen side, hvis de ikke utføres uten publisitet, går straffen for en bøte fra tre til sju måneder. I denne artikkelen forklarer vi hvordan man skal unngå straff for fornærmelser .

Hva er straffen for en forbrytelse av fornærmelser?

Bortsett fra straffen for fint, kjent som strafferettslig ansvar, må personen som er ansvarlig for fornærmelsene, reparere den påførte skade og betale økonomisk kompensasjon til den fornærmede parten, kjent som sivilt ansvar . Mengden av denne kompensasjonen vil bli løst i forsøket i henhold til alvorlighetsgraden av fornærmelsene og lidelsen til offeret. Det er mulig at dersom personen som er ansvarlig for fornærmelsene, gjenkjenner før dommeren at fornærmelsene er falske og fornærmelsen blir nektet, vil det bli pålagt en bøter med lavere bøter. Det vil si at et lavere beløp vil bli betalt som en bot for retten. Publikasjonen av setningen tilsvarer også som et begrep om erstatning av skaden.

Hvordan unngå straff for en forbrytelse av fornærmelser?

Personen som har fornærmet en annen og regnes som en forbrytelse, kan bli kvitt det strafferettslige ansvaret som ble diskutert i forrige avsnitt. For å kvitte seg med bøter, må personen som er ansvarlig for fornærmelsene uttrykke unnskyldning til den fornærmede personen før straffen pålegges. Dette betyr ikke at den som er ansvarlig for fornærmelser, ikke må møte betaling av erstatning til den fornærmet parten for å reparere skaden på ære og bilde av offeret.

Før du tar prøven, er det nødvendig at den fornærmede og den som er ansvarlig for fornærmelsene, har feiret en saksforening og fremlegger sertifikatet før konklusjonen av rettssaken.

Dersom den fornærmede parten og den ansvarlige parten når til en avtale, blir avtalen mellom partene respektert ettersom det er kriminell handling. På den annen side, hvis en avtale ikke blir nådd i samrådsmeddelelsen mellom partene, må prøven holdes og innholdet i setningen respekteres.

Og du ... Trenger du juridisk rådgivning? Skriv inn her for å gi deg råd!