Hvilket land er det største Canada eller USA

USA og Canada er to land med lignende utvidelser. Som du kan se i vedlagte kart. Men hvis vi må svare på spørsmålet om hvilket land som er Canada eller USA, er svaret: Canada er større . Spesielt bare 157, 995 km2 mer.

Størrelsen på USA og Canada er:

  • Canada: 9 984 670 km2
  • USA: 9.826.675 km²

Et nysgjerrig faktum at du sikkert vil være å finne ut hvilket av disse landene som er større enn USA:

  • Hvilket land er det største USA eller Brasil
  • Hvilket land er det største USA eller Kina
  • Hvilket land er den største USA eller India

Vi håper at denne informasjonen om størrelsen på disse to landene vil være nyttig for deg, og hvis du har noen spørsmål eller kommentarer, oppfordrer vi deg til å legge det litt lavere.