Når å aksentere bare

På spansk er det mange ord som kan skrives med eller uten en aksent, som varierer deres betydning avhengig av tilde; Det handler om diacritisk aksent. Likevel er det viktig å vite at stavelsesreglene også endres, og noen ganger må ordene som burde ha en aksent, ikke lenger kreve det. Dette er tilfellet av ordet "only", så vi ønsker å løse spørsmålet om når man skal understreke alene.

Fremgangsmåte for å følge:

1

For det første er det viktig å vite at begrepet "bare" kan fungere som to typer ord : adverb og adjektiv. Noen ganger som dette, er det når de diakritiske aksentene gir mening og bidrar til å skille mellom de ulike betydningen.

2

På denne måten er ordet "alene" som et adverb synonymt med "bare, bare".

eksempel:

  • Jeg kom bare for å si hei.
  • I porteføljen har jeg bare € 5.

3

På den annen side, når "alene" er et adjektiv betyr det "uten selskap".

eksempel:

  • Ved å nå baren fant han seg alene .
  • Du kan velge mellom å komme alene eller ledsaget.

4

Selv om adverbet "bare" tidligere burde fremheves, er sannheten at nå og siden 2010 sier det kongelige spanske akademiet (RAE) at det i alle fall ikke bør ta til tilde .

På denne måten er svaret på " når er accentuert alene? " Er: Aldri, det er ikke lenger nødvendig å bruke diacritisk aksent for å fremheve "alene".