Hva er forskjellen mellom astronomi og astrologi

Noen ganger står vi overfor tvil om forskjellen mellom to svært nærtstående termer, for eksempel astronomi og astrologi . Det er derfor to svært nærtliggende studier, siden begge er basert på stjernene, men de har mange forskjellfakta mellom begge deler som vi må vite. I vil vi forklare mer om hva som er forskjellene mellom astronomi og astrologi, slik at du vet hvilken er hvilken.

astronomi

Når vi snakker om astronomi, refererer vi til vitenskapen som refererer til stjernene, og hovedsakelig til lovene i deres bevegelser. På denne måten handler det om den vitenskapelige kunnskapen som refererer til den fysiske delen av stjernene : posisjon, størrelse, plassering etc.

astrologi

Imidlertid er astrologi "studiet av stjernens posisjon og bevegelse, gjennom hvilken tolkning og observasjon er ment å vite og forutsi menneskenes skjebne og forutse de jordiske hendelsene ", ifølge ordboken til RAE.

Det skal bemerkes at astrologistudier ikke regnes som en vitenskap, men noen inkluderer det som pseudovidenskap eller pseudovitenskapelig tro for å følge et system med ubeviste trosretninger.

Forskjeller mellom astronomi og astrologi

  • Astronomi er en vitenskap, mens astrologi er en pseudovitenskapelig tro .
  • Studiemetodikken er også forskjellig: astronomi er basert på logikk og fradrag basert på hva som kan ses; mens astrologi inkorporerer i studien intuisjonen og sammenligningen mellom stjernene og menneskene.
  • Gjennom astronomi studeres fysiske spørsmål, astrologi søker å vite hvordan stjernens bevegelse påvirker mennesker.
  • Astronomi studier effekter som formørkelser, meteoritter, kometer, etc. mens astrologi er relatert til aspekter som horoskoper, astrologiske diagrammer, dyrekretsen, etc.