Hva er forskjellen mellom apt og act

Pausede ord er de som høres eller er skrevet på en lignende måte, men som har forskjellige betydninger, genererer ofte forvirring både når de snakker og når de skriver. Dette er tilfelle av ord som åpning og åpning, tilgjengelig og rimelig eller apt og handle. Vil du vite hva er forskjellen mellom apt og act?, I .com, forklarer vi det for deg.

Apt og handling er ikke synonymer

Det første du bør vite for å lære å skrive disse ordene på riktig måte, er at apt og handling ikke er synonymt . Selv om de ligner på uttale og skriving, er begge tellebetingelsene svært forskjellige betydninger, så du bør aldri bruke dem på en uklar måte.

passende

Den apt termen indikerer at noe er ideelt eller egnet for en oppgave eller et formål. Det refererer til evnen til en person til å utføre en bestemt oppgave. For eksempel: "Han er egnet for den posisjonen". "Været er egnet for å gå til stranden"

handling

For sin del har begrepet handling forskjellige betydninger:

  • En feiring av offentlig eller viktig natur. For eksempel: handling av grad.
  • Hoveddeler der et spill er delt. For eksempel: første handling, andre handling.
  • Syndstil eller følelse som vi utfører noe på. For eksempel: handling av heltemodus, handling av tro.

Forskjellen mellom apt og act

Forståelse av begge begreper er klart at når vi ønsker å referere til noen, er det ideelt å gjøre noe, må vi bruke ordet apt, men hvis vi snakker om de andre konseptene nevnt i forrige avsnitt, må vi bruke handling .