Hvordan byråd finansieres

I økonomiske krisetider blir finansieringskildene til de ulike offentlige institusjonene gjennomgått for å prøve å øke effektiviteten og besparelsene. Kommunene, som har visse eksklusive krefter tildelt, mottar inntekt gjennom ulike kanaler . Vi vil se i hvilken grad de har økonomisk autonomi .

Fremgangsmåte for å følge:

1

Kommuner finansieres på tre mulige måter: med kommunale skatter, statlige bidrag og inntekt fra innrømmelser og verdslige verdier.

2

Skatter som IBI (eiendomsskatt) eller IAE (skatt på økonomiske aktiviteter) eller de som registrerer besittelse av kjøretøy eller kapitalgevinster av land, representerer allerede mer enn 60% av inntekten.

3

Deretter er det også kapitaloverføringer, avledet fra gjennomføringen av det lokale investeringsfondet og de nåværende overføringene av statens generelle administrasjon, som hovedsakelig gjøres gjennom provinsrådene.

4

Således betaler den sentrale og autonome administrasjon den andre tredjedel av utgiftene til bystyret. Men vi må huske på at hva staten bidrar til kommunen er en del av det du betaler i skatter, innenfor PIE (Deltagelse i statens inntekt).

5

Til slutt, det som samles inn gjennom inntekter fra eiendeler, inkluderer for eksempel renter på transaksjoner for overføringer, leieavtaler eller gjeldende kontoer. Dette ville være minst omfangsrik i totalen.

tips
  • For å utvide informasjonen om kommunal finansiering, ta kontakt med din offisielle kommunale Bulletin.