Hvordan skriver du ned eller går ned?

Med B eller med V? Det er et spørsmål som ofte kommer opp når du skriver og ikke begår feilstavinger . Og at forskjellen i å uttale disse to brevene i dag er uvurderlig for de fleste spanske høyttalere, så vi har ingen annen løsning enn å lære hvilket skript vi skal bruke. Derfor vil vi forklare hvordan du skriver ned eller går ned.

gå av

Den riktige måten å skrive "nedlasting" på er å gjøre det med "B", på denne måten vil vi referere til verbet med forskjellige betydninger, men det er oppsummert i:

  • Sett noe på et lavere sted enn hvor det var.
  • ta ned
  • Gå fra ett sted til et annet som er lavere.

eksempler:

  • Senk kofferten fra toppen av skapet og legg på klær.
  • Når man kom av toget, snublet en dame og falt til bakken.
  • Jeg må gå ned til mesaninen for å spørre naboen.

* vajar

På den annen side eksisterer ikke skjemaet "* vajar", så vi vil aldri finne det i ordboken, heller ikke skal vi skrive det med "V".