Hvordan skrive til eller fra

Skrive ordentlig og med riktig stavemåte er alltid et utmerket følgebrev som snakker godt om oss. Men det er sant at noen ganger kan noen ord generere forvirring, spesielt de som alltid gjør oss i tvil om de er skrevet sammen eller separat. Lurer du på hvordan det er skrevet for å dele eller gå ut ? I .Com, klargjør vi det for deg.

fra

Start er en prepositional setning som tjener til å indikere et utgangspunkt med hensyn til noe: "fra". eksempel:

"Jeg anbefaler å komme fra 10 hvis du vil finne eieren"

"Bare autorisert personell kan komme inn fra dette punktet "

"Barn, eksamen begynner fra dette øyeblikk "

* Del

Selv om det er veldig vanlig å finne denne lokasjonen skrevet sammen, eksisterer ordet * apartir ikke i ordlisten til det kongelige spanske akademiet, og derfor er bruken av den alltid feil, med tanke på stavefeil.