Hvordan fjerne diamantområdet

Denne artikkelen viser hvordan du kan beregne området av en diamant, som er en form med fire like sider. En firkant er en rhombus, men en rhombus trenger ikke å være en firkant. Det er flere måter å få området på diamanten, avhengig av hva du vet om det, og hvis du fortsetter å lese, kan du lære ulike formler som vil hjelpe deg med å få området rundt diamanten.

diagonaler

Du kan beregne området av en diamant hvis du kjenner lengden på diagonalene, som er linjer som forbinder motsatte hjørner. Området av en diamant er en diagonal multiplisert med en annen diagonal, delt med 2.

Eksempel: Hvis en diagonal er 3, og en annen diagonal er 4, 3 x 4 = 12 og 12/2 = 6.

Dermed er området 6.

Base og høyde

Hvis du kjenner lengden på hver side av rhombusen og høyden, som er den korteste avstanden mellom noen av delene og motsatt side, kan du beregne rhombusområdet . Bare finn lengden på den ene siden og multipliser den med høyden.

Formelen er:

  • A = L xh

Side og vinkel

Hvis du kjenner noen sider og noen vinkel på diamanten, kan du bruke den trigonometriske metoden . For denne metoden må du bruke en vitenskapelig kalkulator med trigonometriske funksjoner (sinus, cosinus, tangent).

Området av rhombus er sidekvadratet (eller ved siden av), multiplisert med vinkelen sinus. Uansett hvilken vinkel, begge har samme sinus fordi de begge legger opp til 180.

Formelen er:

  • A = L x L x sin (a)